فویل آلومینیوم رستورانی

فویل آلومینیوم رستورانی معمولاً در ضخامت 15 میکرون و با عرض‌های 20، 30 و 45 سانت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فویل‌ها برای بسته‌بندی انواع ساندویچ و کشیدن روی ظروف غذا برای گرم ماندن به هنگام ارسال به مشتری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فویل آلومینیوم رستورانی