فویل آلومینیوم نازک

فویل آلومینیوم نازک استارفویل برای انواع بسته‌بندی در آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال جهت طبخ مرغ شکم پر، ماهی شکم پر، سیب زمینی و ذرت در فر، کشیدن روی ظروف غذا جهت گرم ماندن و یا جلوگیری از ورود آلودگی به غذا، ساخت انواع کاردستی و … استفاده می‌شود.

فویل آلومینیوم نازک