فویل آلومینیوم ضخیم

فویل آلومینیوم ضخیم استار فویل برای مصارف خانگی از قبیل پوشش صفحه اجاق گاز، کشیدن روی رادیاتور برای جلوگیری از سیاه شدن دیوار پشت رادیاتور، افزایش حرارت و بهبود فرآیند اتو کشیدن لباس ها با قرار دادن فویل زیر لباس به هنگام اتوکشی و بسیاری موارد دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد.

فویل آلومینیوم ضخیم