فویل چاپ پذیر

فویل آلومینیوم در حین پروسه تولید، آغشته به روغن های نورد می‌شود. این روغن ها به منظور افزایش کیفیت فویل آلومینیوم و به عنوان یک افزودنی الزامی در پروسه نورد جزئی اجتناب ناپذیر از فرآیند تولید فویل می‌باشد. لذا فویل‌های آلومینیوم پس از تولید، عموماً چرب هستند و این چربی از قابلیت چاپ پذیری فویل می‌کاهد. بنابراین می‌بایست با روش‌های مختلف مانند شستشو، پلاسما و حرارت‌دهی فویل را چاپ پذیر نمود.

فویل چاپ پذیر