فویل آلومینیوم متری

فویل آلومینیوم عمدتاً به صورت کیلویی در بازار خرید و فروش می‌شود. اما با توجه به میزان مصرف اندک فویل آلومینیوم در منازل، معمولاً فویل به صورت کیلویی برای مصارف خانگی خریداری نمی‌شود. بدین‌منظور بسته‌بندی‌های متنوع دیگری از فویل آلومینیوم به نام فویل متری تولید و به بازار عرضه شده است.

Aluminum foil meter