فویل آلومینیوم طرحدار

این فویل در صنایع غذایی به فویل‌های آلومینیومی گفته می‌شود که بر روی آنها طرح‌های مختلف چاپ شده است. این طرح‌ها ممکن است به صورت طرح‌های عمومی (به عنوان مثال طرح عمومی مورد استفاده برای دوغ یا شیر یا ماست) و یا طرح های اختصاصی که ترکیبی از محصول مورد بسته بندی و شرکت تولید کننده و برند مورد نظر باشد.

فویل آلومینیوم طرحدار