فویل آلومینیوم ظروف غذا

فویل آلومینیوم ظروف غذا با توجه به ظرف غذایی که قرار است با آن تولید شود، دستگاه پرس و قالب تولید ظرف غذای مربوطه در عرض و ضخامت متغیر می‌باشد. اما در تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ضخامت 50 میکرون با عرض 240 میلیمتر به عنوان فویل مورد استفاده در تولید ظرف تک پرس آلومینیومی مرسوم می‌باشد.

فویل آلومینیوم ظروف غذا