فویل بسته‌بندی سیگار

تولیدکننده فویل سیگار

فویل بسته‌بندی سیگار در واقع ترکیب فویل آلومینیوم و کاغذ سولفیت(سولفات) می‌باشد. بسته به دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی سیگار و توانایی‌های آن‌ها این فویل می‌تواند از ضخامت‌های مختلف فویل آلومینیوم و کاغذهای سولفیت(سولفات) با گرماژ مختلف تشکیل شده باشد. لیکن بخاطر حساسیت‌های بسیار زیاد دستگاه‌های تولبد و بسته‌بندی سیگار، پارامترهای بسیار زیادی در تولید این فویل می‌بایست تنظیم و کنترل گردند که این فرآیند را بسیار تخصصی و پیچیده‌تر می‌نماید.

تولید فویل سیگار در استار فویل حاصل سال‌ها تلاش و همت مهندسین توانمند ما می‌باشد که کشور را از واردات این کالا بی‌نیاز خواهد کرد.