پاکت فویل بغل کاست‌دار مرکز دوز

این نوع پاکت از یک دوخت مرکز که قابلیت جابجایی تا منتها علیه چپ یا راست را داراست و یک دوخت انتهایی، از انواع لفاف‌های دو و چند لایه شفاف، متالایز، فویل و … تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پاکت فویل بغل کاست‌دار مرکز دوز