پاکت فویل ته کاست‌دار زیپ کیپ‌دار

این نوع پاکت بصورت ایستاده قرار می‌گیرد و به دلیل زیپ کیپ بودن می‌توان از این نوع پاکت در چند مرحله نیز استفاده کرد که از انواع لفاف‌های دو و چند لایه شفاف، متالایز و فویل تولید و حتی میتوان درآنها دسته، آسان باز شو و کلاه مکزیکی نیز بنا به درخواست مصرف کننده اعمال نمود.

پاکت فویل ته کاست‌دار زیپ کیپ‌دار