پاکت فویل ته کاست‌‌دار

این نوع پاکت با استفاده از هر نوع لفاف دو و چند لایه و حتی ترکیبی از دو لفاف مانند شفاف و متالایز تولیدو بسته به مصرف و سفارش ابعاد آن تغییر و در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.

پاکت فویل ته کاست‌‌دار