فویل آلومینیوم، بهترین گزینه در لایه‌های محافظتی کابل